กำหนดการพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

ประชาสัมพันธ์วันที่ 26 เมษายน 2560

17821369_1373521539375074_2043058328_n

17888809_1373521546041740_1602108246_n

17909274_1373521562708405_85472606_n

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์